Voor excellente praktijken
Een nieuwe samenwerking maakt zich sterk voor de belangen van praktijken die staan voor excellente kwaliteit. Praktijken met een stevige ambitie, die voorop lopen in de markt. Niet alleen op kwaliteit van zorg, juist ook op klanttevredenheid, bedrijfsvoering en innovatie.

Een sterk geluid
Voor deze praktijken gaat de samenwerking FysioTopics en PlusPraktijken Nederland (PPNL) zich inzetten. Juist omdat praktijken die gaan voor excellente kwaliteit nu nog  onvoldoende gehoord en beloond worden. Met alle excellente praktijken van Nederland laten we een nieuw en stevig geluid horen. Om het beste te realiseren.

Wij bepalen de normen
De kwaliteitsnormen van onze praktijken bepalen we zelf. Omdat deze normen bij ons horen en niet bij andere organisaties. We zetten gezamenlijk de standaarden voor excellente praktijken.  We werken vanuit eigen kracht en werken op basis hiervan samen met andere organisaties. Onze ambitie is leidend en zeker niet meer volgend.

Onze ambities, nu en in de toekomst
In de samenwerking van FysioTopics en PPNL zijn al meer dan 2.500 fysiotherapeuten aangesloten. Onze ambitie is om de belangenbehartiger te worden van alle excellente praktijken in Nederland. Wij bepalen de normen en criteria voor de fysiotherapie, nu en juist ook in de toekomst. De komende maanden gaan we onze organisatie ontwikkelen en de samenwerkingen met verschillende partijen uitwerken en afronden.