Vacature Productspecialist

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is de Stichting Zorgplannen op zoek naar een (of meer) collega(s) (M/V) voor in eerste instantie 24 uur per week met groeimogelijkheden.

Stichting Zorgplannen:
Als Productspecialist houdt je je onder andere bezig met het ontwikkelen, actualiseren en optimaliseren van de zorgplannen die binnen de coöperatie FysioTopics-Zorg1 worden toegepast. De Stichting Zorgplannen is het uitvoerend orgaan van de coöperatie FysioTopics-Zorg1. Bij de coöperatie zijn 350 fysiotherapiepraktijken aangesloten met ongeveer 5000 individuele fysiotherapeuten. De aangesloten praktijken hanteren de Value Based Healthcare strategie door de zorgplannen te implementeren. Er zijn op dit moment negen zorgplannen; lage rugpijn, nekpijn, schouderpijn, knieartrose, heupartrose, totale knieprothese, totale heupprothese, COPD en COVID-19. Vanuit de overtuiging dat zorg draait om het realiseren van uitkomsten voor de patiënt, rekening houdend met de maatschappelijke kosten, is het verzamelen van relevante data van cruciaal belang. De Stichting Zorgplannen houdt kantoor in Baarn, maar we werken hybride.

Functiebeschrijving productspecialist:
Je werkt grotendeels zelfstandig binnen een klein team aan:
• Het (door)ontwikkelen van zorgplannen
• Aandachtsgebied: multidisciplinaire zorg (artrose – prothesiologie – longzorg)
• Het ontvangen en analyseren van de aangeleverde data
• Het verwerken van data naar (stuur)informatie in de vorm van benchmarks en managementrapporten
• Het optimaliseren van de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie waaronder multidisciplinaire samenwerking in de regio.

Functie-eisen:
We zoeken een enthousiaste collega die de visie en missie van de coöperatie FysioTopics-Zorg1 ondersteunt, affiniteit heeft met zorg in zijn algemeenheid en eerstelijns fysiotherapie in het bijzonder, een niet aflatende drive heeft om samen met de leden van de coöperatie FysioTopics-Zorg1 de zorg continu te verbeteren en graag met (het analyseren van) data aan de slag gaat. Gegeven het aandachtsgebied van multidisciplinaire zorg is een verbindende rol tussen verschillende betrokken zorgdisciplines en externe stakeholders van groot belang.
Zelfstandig, initiatiefrijk, innovatief, analytisch, oplossingsgericht en stressbestendig zijn kerncompetenties die je niet vreemd zijn. Gezien de aard van de werkzaamheden spreekt een academische opleiding zoals Evidence Based Practice in Healthcare, gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare studie in je voordeel. Een achtergrond als fysiotherapeut is niet noodzakelijk.

Interesse?
Voor reactie op en vragen over deze functie kun je contact opnemen met Drs. W.E. (Ed) Deen MSc. directeur van de coöperatie via: ed.deen@stichtingzorgplannen.nl
Solliciteren kan uiterlijk tot dinsdag 24 januari 2023. Gesprekken met geschikte kandidaten staan gepland van 25 tot 31 januari 2023

Lees meer

Coöperatie FysioTopics en Zorg1

Coöperatie FysioTopics en Zorg1
De samenwerking tussen FysioTopics en Zorg1 wordt de komende weken geformaliseerd tot de coöperatie FysioTopics-Zorg1 (werknaam). Met deze fusie bundelen we de krachten van beide organisaties. De nieuwe coöperatie vertegenwoordigt ruim 5.000 actieve fysiotherapeuten. FysioTopics-Zorg1 maakt zich sterk voor de positie van de fysiotherapie binnen de eerste- en tweedelijnszorg. Met onze leden geven we concreet invulling aan het verder verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Kwaliteit en innovatie
Door het werken met zorgplannen werken we continu aan het monitoren en verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Innovatie en digitalisering zijn hierbij van essentieel belang en vormen belangrijke speerpunten. Met elkaar zorgen we ervoor dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft en optimaal aansluit op de persoonlijke zorgvraag. Tevens maken we afspraken met zorgverzekeraars over een passende beloning, die recht doet aan de kwaliteit die we bieden.

Bouwen aan de toekomst
De komende periode geven we invulling aan de organisatie en de inhoud van de nieuwe coöperatie. Met elkaar bouwen we aan de toekomst van de zorg.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname in de coöperatie FysioTopics-Zorg1? Neem dan contact op met ons via 085 21 05 150 of mail naar info@fysiotopics.nl.

Lees meer

FysioTopics Magazine

Zorgverzekeraar VGZ zet in op zinnige zorg De zorg is in beweging. Er verandert de laatste jaren veel, dat is u vast niet ontgaan. Frank Beelen (FysioTopics) sprak met Ab Klink (Zorgverzekeraar VGZ) over die ontwikkelingen en over de visie van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

Lees verder

Lees meer

FysioTopics Magazine

“Revalideren doe je samen. Die begeleiding heb je honderd procent nodig.” 

Revalideren na een knieoperatie, dat mag je gerust een uitdaging noemen. Erica Terpstra kreeg binnen twee jaar twee knieprothesen. Als ervaringsdeskundige kan zij er dus over meepraten. Dat doet ze graag en vol enthousiasme. Een gesprek over goede begeleiding, gezonde discipline en weer vrijuit kunnen bewegen. 

Lees verder

Lees meer

Informatie Nekpijn voor verwijzers

Nekpijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat de jaarprevalentie van nekpijn bij de volwassen bevolking tussen de 30% en 50% ligt. Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied dat wordt begrensd door de basis van de schedel, de eerste borstwervel en zijdelings door de laterale aanhechtingen van de m. trapezius met of zonder uitstraling naar het hoofd, borst en bovenste extremiteit(en).

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke nekpijn. In het zorgplan Nekpijn wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in vier duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie voor nekpijn.

Het Zorgplan Nekpijn is gericht op aspecifieke nekpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject. Voor de classificatie van nekpijn sluit FysioTopics aan bij de praktische richtlijn van Childs et al. waar de ICF-classificatie onderdeel van uit maakt. Nekpijn zonder symptomen die duiden op een ernstig onderliggende pathologie (rode vlaggen) en specifieke nekpijn (cervicale radiculopathy) kunnen op basis van de klinische symptomen en het lichamelijk (functie)onderzoek worden ingedeeld in vier

ICF-categorieën:

 1. NEKPIJN MET MOBILITEITSSTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET HOOFDPIJN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET COÖRDINATIESTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET UITSTRALING NAAR DE ARM(EN)
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 12 weken
 • Intake, tussenmeting na 6 weken en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health

Met de zorgplannen van FysioTopics kan uw patiënt rekenen op de best mogelijke zorg voor zijn/haar klacht of aandoening. Wilt u meer weten over het Zorgplan Nekpijn of andere zorgplannen. Neem dan contact op met de FysioTopics praktijk bij u in de buurt.

Lees meer