OrthoXpert en Fysiotopics

De zorgplannen van OrthoXpert gaan over naar FysioTopics

De fysiotherapeutische zorgplannen van OrthoXpert worden vanaf juni 2018 overgenomen door de vereniging FysioTopics. Met deze overname kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken rondom de kwaliteit van zorgplannen en werken we aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Met de toevoeging van de zorgplannen van OrthoXpert is FysioTopics in staat een compleet assortiment van zorgplannen aan te bieden voor een groot deel van de aandoeningen, die vallen onder de zorg van de fysiotherapeut. FysioTopics heeft hierover met verschillende zorgverzekeraars afspraken.

Overname van inhoud en organisatie

OrthoXpert en FysioTopics spelen hiermee in op de ontwikkelingen in het zorgveld en de klantbehoeften. Zowel voor onze klanten als ook onze partners in zorg biedt dit voordelen. De inhoud van de zorgplannen wordt in juni overgedragen aan FysioTopics. De komende maanden werken beide organisaties aan een optimale overgang van de zorg en de organisatieprocessen die hiermee verband houden. Hierin worden de wensen van onze klanten en zorgpartners actief meegenomen.

 

Mocht u vragen hebben over deze overdracht, neem dan contact op met FysioTopics via info@fysiotopics.nl

Lees meer

FysioTopics Magazine

Zorgverzekeraar VGZ zet in op zinnige zorg De zorg is in beweging. Er verandert de laatste jaren veel, dat is u vast niet ontgaan. Frank Beelen (FysioTopics) sprak met Ab Klink (Zorgverzekeraar VGZ) over die ontwikkelingen en over de visie van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

Lees verder

Lees meer

FysioTopics Magazine

“Revalideren doe je samen. Die begeleiding heb je honderd procent nodig.” 

Revalideren na een knieoperatie, dat mag je gerust een uitdaging noemen. Erica Terpstra kreeg binnen twee jaar twee knieprothesen. Als ervaringsdeskundige kan zij er dus over meepraten. Dat doet ze graag en vol enthousiasme. Een gesprek over goede begeleiding, gezonde discipline en weer vrijuit kunnen bewegen. 

Lees verder

Lees meer

Informatie Nekpijn voor verwijzers

Nekpijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat de jaarprevalentie van nekpijn bij de volwassen bevolking tussen de 30% en 50% ligt. Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied dat wordt begrensd door de basis van de schedel, de eerste borstwervel en zijdelings door de laterale aanhechtingen van de m. trapezius met of zonder uitstraling naar het hoofd, borst en bovenste extremiteit(en).

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke nekpijn. In het zorgplan Nekpijn wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in vier duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie voor nekpijn.

Het Zorgplan Nekpijn is gericht op aspecifieke nekpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject. Voor de classificatie van nekpijn sluit FysioTopics aan bij de praktische richtlijn van Childs et al. waar de ICF-classificatie onderdeel van uit maakt. Nekpijn zonder symptomen die duiden op een ernstig onderliggende pathologie (rode vlaggen) en specifieke nekpijn (cervicale radiculopathy) kunnen op basis van de klinische symptomen en het lichamelijk (functie)onderzoek worden ingedeeld in vier

ICF-categorieën:

 1. NEKPIJN MET MOBILITEITSSTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET HOOFDPIJN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET COÖRDINATIESTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET UITSTRALING NAAR DE ARM(EN)
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 12 weken
 • Intake, tussenmeting na 6 weken en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health

Met de zorgplannen van FysioTopics kan uw patiënt rekenen op de best mogelijke zorg voor zijn/haar klacht of aandoening. Wilt u meer weten over het Zorgplan Nekpijn of andere zorgplannen. Neem dan contact op met de FysioTopics praktijk bij u in de buurt.

Lees meer

Kwaliteit door zorgplannen

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn.

Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel.

FysioTopics komt met concrete zorgplannen om de zorg te verbeteren. Breed gedragen en ontwikkeld samen met leden, patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, etc. Het kwaliteitsniveau van de fysiotherapiepraktijken van FysioTopics gecombineerd met de continue interne en externe toetsing garanderen dat de zorg op een goede manier worden gegeven.

Lees meer