FysioTopics Magazine

Met gepaste trots introduceren we de vijfde editie van het FysioTopics Magazine. In deze editie staat het onderwerp “samen” centraal. In het magazine o.a.: een interview met Marcel Levi over samenwerken in de zorg, een kijkje achter de schermen bij de begeleiding van Team Jumbo-Visma, een andere aanpak voor de behandeling van artrose bij Maximá MC en een kijkje in de praktijk van Fysiotherapie Den Ommeland in Groningen. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik hier om het magazine te lezen.

Lees meer

Samenwerking FysioTopics en Keurmerk Fysiotherapie

FysioTopics het Keurmerk Fysiotherapie gaan intensief samenwerken
FysioTopics en het kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie gaan intensief met elkaar samenwerken. Beide organisaties zijn geruime tijd intensief met elkaar in gesprek en zetten zich al jaren in voor het bevorderen van kwaliteit vanuit een verschillend perspectief.

De samenwerking richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg. Centrale rol hierin heeft het kwaliteitsregister en het werken met hoogwaardige zorgplannen. De nieuwe organisatie zet zich in voor de positie van de fysiotherapie binnen het zorglandschap. Als relevante gesprekspartner van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid geeft zij invulling aan het landelijke beleid en de richting naar de toekomst.

Voor het borgen van de samenwerking hebben het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics een intentieverklaring getekend. In deze verklaring is aangegeven op welke wijze de samenwerking de komende periode wordt vormgegeven. De nieuwe samenwerking gaat ongeveer 7.000 fysiotherapeuten in Nederland vertegenwoordigen.

Klik op deze link voor het persbericht over deze samenwerking.

Mocht u vragen hebben o, neem dan contact op met FysioTopics via info@fysiotopics.nl

Lees meer

FysioTopics Magazine

Zorgverzekeraar VGZ zet in op zinnige zorg De zorg is in beweging. Er verandert de laatste jaren veel, dat is u vast niet ontgaan. Frank Beelen (FysioTopics) sprak met Ab Klink (Zorgverzekeraar VGZ) over die ontwikkelingen en over de visie van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

Lees verder

Lees meer

FysioTopics Magazine

“Revalideren doe je samen. Die begeleiding heb je honderd procent nodig.” 

Revalideren na een knieoperatie, dat mag je gerust een uitdaging noemen. Erica Terpstra kreeg binnen twee jaar twee knieprothesen. Als ervaringsdeskundige kan zij er dus over meepraten. Dat doet ze graag en vol enthousiasme. Een gesprek over goede begeleiding, gezonde discipline en weer vrijuit kunnen bewegen. 

Lees verder

Lees meer

Informatie Nekpijn voor verwijzers

Nekpijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat de jaarprevalentie van nekpijn bij de volwassen bevolking tussen de 30% en 50% ligt. Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied dat wordt begrensd door de basis van de schedel, de eerste borstwervel en zijdelings door de laterale aanhechtingen van de m. trapezius met of zonder uitstraling naar het hoofd, borst en bovenste extremiteit(en).

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke nekpijn. In het zorgplan Nekpijn wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in vier duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie voor nekpijn.

Het Zorgplan Nekpijn is gericht op aspecifieke nekpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject. Voor de classificatie van nekpijn sluit FysioTopics aan bij de praktische richtlijn van Childs et al. waar de ICF-classificatie onderdeel van uit maakt. Nekpijn zonder symptomen die duiden op een ernstig onderliggende pathologie (rode vlaggen) en specifieke nekpijn (cervicale radiculopathy) kunnen op basis van de klinische symptomen en het lichamelijk (functie)onderzoek worden ingedeeld in vier

ICF-categorieën:

 1. NEKPIJN MET MOBILITEITSSTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET HOOFDPIJN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET COÖRDINATIESTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET UITSTRALING NAAR DE ARM(EN)
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 12 weken
 • Intake, tussenmeting na 6 weken en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health

Met de zorgplannen van FysioTopics kan uw patiënt rekenen op de best mogelijke zorg voor zijn/haar klacht of aandoening. Wilt u meer weten over het Zorgplan Nekpijn of andere zorgplannen. Neem dan contact op met de FysioTopics praktijk bij u in de buurt.

Lees meer