Informatie Nekpijn voor verwijzers

Nekpijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat de jaarprevalentie van nekpijn bij de volwassen bevolking tussen de 30% en 50% ligt. Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied dat wordt begrensd door de basis van de schedel, de eerste borstwervel en zijdelings door de laterale aanhechtingen van de m. trapezius met of zonder uitstraling naar het hoofd, borst en bovenste extremiteit(en).

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke nekpijn. In het zorgplan Nekpijn wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in vier duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie voor nekpijn.

Het Zorgplan Nekpijn is gericht op aspecifieke nekpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject. Voor de classificatie van nekpijn sluit FysioTopics aan bij de praktische richtlijn van Childs et al. waar de ICF-classificatie onderdeel van uit maakt. Nekpijn zonder symptomen die duiden op een ernstig onderliggende pathologie (rode vlaggen) en specifieke nekpijn (cervicale radiculopathy) kunnen op basis van de klinische symptomen en het lichamelijk (functie)onderzoek worden ingedeeld in vier

ICF-categorieën:

 1. NEKPIJN MET MOBILITEITSSTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET HOOFDPIJN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET COÖRDINATIESTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET UITSTRALING NAAR DE ARM(EN)
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 12 weken
 • Intake, tussenmeting na 6 weken en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health

Met de zorgplannen van FysioTopics kan uw patiënt rekenen op de best mogelijke zorg voor zijn/haar klacht of aandoening. Wilt u meer weten over het Zorgplan Nekpijn of andere zorgplannen. Neem dan contact op met de FysioTopics praktijk bij u in de buurt.

Lees meer

Kwaliteit door zorgplannen

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn.

Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel.

FysioTopics komt met concrete zorgplannen om de zorg te verbeteren. Breed gedragen en ontwikkeld samen met leden, patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, etc. Het kwaliteitsniveau van de fysiotherapiepraktijken van FysioTopics gecombineerd met de continue interne en externe toetsing garanderen dat de zorg op een goede manier worden gegeven.

Lees meer

Het Zorgplan Nekpijn

Het Zorgplan Nekpijn is een geprotocolleerd programma ontwikkeld door professionals. Dit zorgplan biedt u de best mogelijke zorg. U kunt rekenen op goede en vertrouwde zorg waarmee u verder komt.

In de praktijk gaan we direct aan de slag en bepalen we wat de oorzaak is van uw nekpijn. Door dit direct te doen, kunnen we een goede inschatting maken van de benodigde behandeling om u weer pijnvrij te krijgen. Geen nekpijn is hetzelfde en de behandeling is dan ook persoonlijk maatwerk.

In het zorgplan onderscheiden we verschillende soorten nekpijn. Afhankelijk van de verschijnselen waar u last van heeft. De aanpak van uw nekpijn bestaat uit een combinatie van behandelingen, oefeningen en metingen en varieert van zes weken tot twaalf weken.

Het spreekt voor zich dat we constant bijhouden welke vorderingen u maakt. Zo weet u exact waar u aan toe bent en welke resultaten u kunt verwachten. Bij de afronding van uw behandeling kunt u weer pijnvrij bewegen.

 • Direct aan de slag
 • Persoonlijk behandeltraject
 • Constante controle op voortgang en pijnafname
 • Duurzaam pijnvrij na afronding
 • Hoogwaardige kwaliteit o.b.v. de laatste richtlijnen en inzichten

 

Lees meer