Coöperatie FysioTopics en Zorg1

Coöperatie FysioTopics en Zorg1
De samenwerking tussen FysioTopics en Zorg1 wordt de komende weken geformaliseerd tot de coöperatie FysioTopics-Zorg1 (werknaam). Met deze fusie bundelen we de krachten van beide organisaties. De nieuwe coöperatie vertegenwoordigt ruim 5.000 actieve fysiotherapeuten. FysioTopics-Zorg1 maakt zich sterk voor de positie van de fysiotherapie binnen de eerste- en tweedelijnszorg. Met onze leden geven we concreet invulling aan het verder verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Kwaliteit en innovatie
Door het werken met zorgplannen werken we continu aan het monitoren en verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Innovatie en digitalisering zijn hierbij van essentieel belang en vormen belangrijke speerpunten. Met elkaar zorgen we ervoor dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft en optimaal aansluit op de persoonlijke zorgvraag. Tevens maken we afspraken met zorgverzekeraars over een passende beloning, die recht doet aan de kwaliteit die we bieden.

Bouwen aan de toekomst
De komende periode geven we invulling aan de organisatie en de inhoud van de nieuwe coöperatie. Met elkaar bouwen we aan de toekomst van de zorg.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname in de coöperatie FysioTopics-Zorg1? Neem dan contact op met ons via 085 21 05 150 of mail naar info@fysiotopics.nl.

Lees meer