Informatie Nekpijn voor verwijzers

Nekpijn komt zeer frequent voor. Uit schattingen blijkt dat de jaarprevalentie van nekpijn bij de volwassen bevolking tussen de 30% en 50% ligt. Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied dat wordt begrensd door de basis van de schedel, de eerste borstwervel en zijdelings door de laterale aanhechtingen van de m. trapezius met of zonder uitstraling naar het hoofd, borst en bovenste extremiteit(en).

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in specifieke en aspecifieke nekpijn. In het zorgplan Nekpijn wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in vier duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie voor nekpijn.

Het Zorgplan Nekpijn is gericht op aspecifieke nekpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject. Voor de classificatie van nekpijn sluit FysioTopics aan bij de praktische richtlijn van Childs et al. waar de ICF-classificatie onderdeel van uit maakt. Nekpijn zonder symptomen die duiden op een ernstig onderliggende pathologie (rode vlaggen) en specifieke nekpijn (cervicale radiculopathy) kunnen op basis van de klinische symptomen en het lichamelijk (functie)onderzoek worden ingedeeld in vier

ICF-categorieën:

 1. NEKPIJN MET MOBILITEITSSTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET HOOFDPIJN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET COÖRDINATIESTOORNISSEN
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 6 weken
 • Intake en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Oefentherapie
 • Inzet van e-health
 1. NEKPIJN MET UITSTRALING NAAR DE ARM(EN)
 • Begeleidingstraject van gemiddeld 12 weken
 • Intake, tussenmeting na 6 weken en outtake
 • Behandeling gericht op biomechanische stoornissen
 • Manuele therapie en oefentherapie
 • Inzet van e-health

Met de zorgplannen van FysioTopics kan uw patiënt rekenen op de best mogelijke zorg voor zijn/haar klacht of aandoening. Wilt u meer weten over het Zorgplan Nekpijn of andere zorgplannen. Neem dan contact op met de FysioTopics praktijk bij u in de buurt.