Kwaliteit door zorgplannen

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn.

Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel.

FysioTopics komt met concrete zorgplannen om de zorg te verbeteren. Breed gedragen en ontwikkeld samen met leden, patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, etc. Het kwaliteitsniveau van de fysiotherapiepraktijken van FysioTopics gecombineerd met de continue interne en externe toetsing garanderen dat de zorg op een goede manier worden gegeven.