Belangbehartiging voor excellente praktijken
De ambities die we hebben, zijn verwoord in onze missie en visie. FysioTopics|PPNL wil de overkoepelende entiteit zijn voor de belangenbehartiging van alle pluspraktijken, dan wel praktijken die op een hoog kwalitatief en innovatief niveau acteren. Wij bepalen de normen en criteria voor de fysiotherapie, nu en juist ook in de toekomst.

Staan voor kwaliteit
We staan voor de kwaliteit van onze praktijken en stimuleren de praktijken om de beste zorg te leveren. Praktijken met een stevige ambitie, die voorop lopen in de markt. Niet alleen op kwaliteit van zorg, juist ook op klanttevredenheid, bedrijfsvoering en innovatie. Met deze excellente praktijken van Nederland laten we een nieuw en stevig geluid horen. Om het beste te realiseren en de beloning en waardering te krijgen die hierbij past.

Belonen van kwaliteit
Het belonen van excellente praktijken dat is waar we naar streven en wat we gaan waar maken. De kwaliteitsnormen van onze praktijken bepalen we zelf. Omdat deze normen bij ons horen en niet bij andere organisaties. We zetten gezamenlijk de standaarden voor excellente praktijken. We werken vanuit eigen kracht en werken op basis hiervan samen met andere organisaties. Onze ambitie is leidend en zeker niet volgend.