VERBETEREN VAN ZORG
FysioTopics heeft de ambitie om de zorg in Nederland met concrete stappen te verbeteren. Dit doen we door het ontwikkelen van kwaliteit. De praktijken van de vereniging maken zich sterk voor de beste kwaliteit van zorgverlening en stellen zich transparant en toetsbaar op.

Het verbeteren van zorg gaat niet vanzelf, maar is een lange en soms lastige weg. FysioTopics is er van overtuigd dat we dit traject moeten ingaan. Nieuwe tijden vragen om nieuwe richtingen. FysioTopics kiest een richting van kwaliteit en geeft hiermee invulling aan de zorgvraag van u als patiënt.

Elk jaar komen met zorgplannen die er toe doen. Met deze zorgplannen bieden we onze praktijken de juiste handvatten voor kwaliteit en bieden we de patiënt de best mogelijk zorg.