RUGPIJN KOMT VAAK VOOR
Rugpijn is een hardnekkige en veelvoorkomende pijn. Een groot aantal mensen krijgt op jonge of latere leeftijd te maken met klachten rondom de rug. Lage rugpijn zijn twee woorden die staan voor een enorm palet aan klachten.

Het is deze heterogeniteit van de populatie en het ontbreken van een goede classificatie waardoor de meeste reguliere interventies niet het gewenste effect hebben. Een juiste behandeling van rugpijn is van essentieel belang voor een snel en duurzaam resultaat. De vereniging FysioTopics heeft in samenwerking met verschillende (inter)nationaal gerenommeerde experts op het gebied van rugpijn het Zorgplan Rugpijn ontwikkeld.

Een behandelprotocol naar de laatste wetenschappelijke inzichten en landelijke richtlijnen. In deze brochure treft u de inhoudelijke informatie rondom dit zorgplan.

FYSIOTOPICS
De vereniging FysioTopics is een samenwerkingsverband van bijna 150 fysiotherapiepraktijken verspreid over heel Nederland. Fysiotherapiepraktijken die zich hard maken voor kwaliteit en verandering in de zorg. Praktijken die hun sporen in de zorg hebben verdiend en die actief zijn op het hoogste niveau. Samen met verschillende partners in de zorg werkt FysioTopics aan structurele verbeteringen in de gezondheidszorg.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met oog voor kostenbeheersing. FysioTopics komt met concrete oplossingen en zorgplannen die voor de patiënt een merkbare verbetering brengen. FysioTopics ziet de toekomst in afgebakende (zorg)plannen met patiëntrelevante uitkomsten. Grote veranderingen komen met kleine stappen. Concrete verbeteringen die aantoonbaar het verschil kunnen maken voor de patiënt en andere betrokkenen. FysioTopics maakt zich sterk voor dit soort verbeteringen. Met onze leden en betrokken zorgpartners ontwikkelen we zorgplannen die de zorg verbeteren en betaalbaar houden. Het Zorgplan Rugpijn is hiervan een concreet voorbeeld.

Meer informatie zie Brochure: